Dziś jest: poniedziałek 16 wrzesień 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Ancuty

Ancuty dawna wieś bojarów (dawnej ruskiej zubożałej szlachty Ancutów) założona na skraju podmokłej doliny Narwi. Wraz z sąsiednimi wsiami bojarskimi Rohozy i Iwanki należały do gospodarzy zamku bielskiego, a mieszkańcy zobowiązani byli do utrzymywania stałej łączności i były to tzw. „wsie woźne bojarów putnych. Bojarem putnym nazywano na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej niezamożnych bojarów będących na usługach możnych panów stanowiących stałą łączność między dworem a daną wsią, do nich należało m.in. zbieranie podatków na rzecz dworu.

Opracował: Bożenna Kalinowska – przewodnik miejski