Dziś jest: poniedziałek 19 sierpień 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Szosa do Augustowa

tel. 85 74-36-082, kom. 509 336 816
e-mail: bmw@muzeum.bialystok.pl

W Białostockim Muzeum Wsi znajdują się trzydzieści trzy budynki oraz wiele obiektów należących do tak zwanej małej architektury, czyli krzyży, kapliczek, studni, uli, itp. Zgrupowane są one w trzech zasadniczych sektorach: leśnym, dworskim oraz drobnoszlacheckim przysiółku.

Wystawy stałe: