Dziś jest: czwartek 23 maj 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Białystok w czasie II wojny światowej – czas między pierwszym a drugim Sowietem.

W czasie II wojny światowej 15. IX. 1939 r. wojska niemieckie weszły do Białegostoku. Od chwili napaści Niemiec na Polskę w dniu 1.IX.1939 r.Białystok stał się ważnym ośrodkiem uchodźctwa z ziem Polski Centralnej. Zdecydowaną większość wśród uchodźców stanowiła ludność żydowska uciekająca spod niemieckiej okupacji. Napływała ona do miasta także po ustaniu działań wojennych, nielegalnie przekraczając sowiecko-niemiecką linię demarkacyjną na Bugu. W wyniku tego ludność miasta wzrosła dwu-trzykrotnie.

Więcej