Dziś jest: poniedziałek 16 wrzesień 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Pomnik Marszałka Piłsudskiego został odsłonięty 11 listopada 1991r. i jest symbolem czci i pamięci jednego z najwybitniejszych Polaków. Jest również przypomnieniem jego licznych wizyt w Białymstoku. Szacuje się, że było ich ok. 20 i nie wszystkie były oficjalne.

Ten budynek nawiązujący swoja architekturą do XIX wiecznych dworków szlacheckich związany jest z postacią Jana Klemensa Branickiego. Obecny obiekt to efekt kilkakrotnej przebudowy i odbudowy powojennej

To tzw. Dom świętego Marcina dawny szpital i ochronka ufundowany przez Branickiego. Najbiedniejszymi opiekowały się w nim sprowadzone przez Branickiego – siostry szarytki. Ten budynek jest kolejnym przykładałem działalności dobroczynnej hetmana.

Narożna kamienica z łamanym mansardowym dachem pochodzi z czasów Branickich. Jej finezyjna barokowa architektura odróżniająca się w sposób zasadniczy na tle innych budynków powstała po odbudowie miasta po pożarze z 1753 r.

Od najdawniejszych czasów były dwa sposoby zakładania i budowy ośrodków miejskich. Takie ośrodki bądź rozwijały się same wykorzystując sprzyjające temu czynniki jak położenie, zasoby naturalne itp.

Budynek Ratusza stanowi dominantę całego Rynku, który obecnie dzieli na dwie części ulica Sienkiewicza wytyczona w okresie powojennym . Jest to budowla z okresu organizowania układu urbanistycznego Białegostoku przez hetmana wielkiego koronnego Jan Klemensa Branickiego.

Pierwsze wzmianki na temat obecności Żydów w Białymstoku pochodzą z lat 1658 – 1661 i są to zapiski w pinkasie tykocińskim, czyli kronice zarządu żydowskiej gminy wyznaniowej – tzw. kahału – w Tykocinie.

Wytyczenie ulicy Lipowej było efektem tworzenia barokowej kompozycji miasta przez Jana Klemensa Branickiego. Początek ulicy wyznaczała Brama Choroska mniej więcej na wysokości cerkwi św. Mikołaja a zamykało wzgórze św. Rocha.

W miejscu gdzie dziś stoi obecny budynek cerkwi stała niewielka drewniana cerkiewka której powstanie związane było z początkami miasta. Cerkiew obecna została zbudowana w latach 1643-1646 w stylu klasycystycznym, na rzucie krzyża greckiego, kopuła w stylu grodzkim,

Ta charakterystyczna przykuwająca uwagę od końca 2012r. rzeźba na ul. Lipowej to „Podróż”. Kompozycja rzeźbiarska, która ściśle nawiązuje do lalkarskich tradycji Białegostoku. Została ona odlana z brązu i jest wysoka na ponad cztery metry, waży około 1 tony.