Dziś jest: poniedziałek 19 sierpień 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Jerzy Popiełuszko syn tej ziemi, który został zamordowany przez władze PRL w 1984 r Pomnik jako hołd kapłanowi postawiony w 1991r. jak głosi napis na tablicy w dniu 5 czerwca 1991r.

Legenda o powstaniu Białegostoku związana jest z rzeką Białą i postacią litewskiego księcia Giedymina, który rządził Litwą w latach 1316-1341. Gdyby wierzyć legendzie powstanie osady w miejscu gdzie dziś wyrosło piękne miasto przypadałoby na 1320 rok.

W 1920 r. z balkonu pałacu od strony dziedzińca przedstawiciele Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego ogłosili uroczyście proklamowanie 17 republiki ogłaszając „Manifest do polskiego ludu roboczego miast i wsi”.

W czasie II wojny światowej 15. IX. 1939 r. wojska niemieckie weszły do Białegostoku. Od chwili napaści Niemiec na Polskę w dniu 1.IX.1939 r.Białystok stał się ważnym ośrodkiem uchodźctwa z ziem Polski Centralnej.

Średni wiek nowożeńców dla mężczyzn wynosił 25-29 lat dla kobiet 20-25 lat. Z reguły Pan młody był dużo starszy od Panny młodej. Zdarzało się, że na ślubnym kobiercu stawali starcy, których wybranki były bardzo młode choć zdarzały się przykłady panien młodych w podeszłym wieku.

Jan Klemens Branicki był właścicielem 12 miast, 257 wsi i 17 pałaców. W 1708 r. opuścił Francję i wrócił do kraju z powodu śmierci ojca Stefana Mikołaja Branickiego. Rok później wiąże się z najbardziej wpływową magnacką rodziną na Litwie Radziwiłłami.

W zwyczaju było, że posłowie Tureccy przed pierwszą audiencją u króla składali oficjalną wizytę hetmanowi wielkiemu koronnemu. Do obowiązków hetmana należało wyznaczenie przystawy i oddziału wojska oraz poniesienie kosztów utrzymania delegacji na terenie kraju. Wydatki te były potem częściowo refundowane ze Skarbu Państwa.

Jeżeli chcemy poczuć ducha minionych czasów i poznać kulturę regionu wystarczy jadąc do Białowieży uważniej przyglądać się temu, co po drodze widzimy za oknem samochodu.

Nieopodal Narwi w Ordynkach znajduje się pustelnia, której powstanie związane jest z objawieniem jakiego doznał w tym miejscu na początku XVI wieku książę Iwan Wiśniowiecki.

Inicjatywa budowy hotelu wyszła od osób z kręgów finansjery rosyjskiej i francuskiej. Carl Ritz wyraził zgodę na firmowanie swoim nazwiskiem tego przedsięwzięcia. Do Ritza już wówczas należała sieć podobnych hoteli w największych miastach Europy, będących synonimem luksusu w dziedzinie hotelarstwa.