Dziś jest: poniedziałek 16 wrzesień 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Jedna z ulic w centrum Białegostoku nosi imię Władysława Liniarskiego. Kim był patron jednej z białostockich ulic? Władysław Liniarski ps. „Mścisław” (1897 – 1984) pochodził z niezbyt zamożnej chłopskiej rodziny k/Włoszczowej.

Jedna z białostockich ulic została nie tak dawno nazwana imieniem Stanisława Bukowskiego. To niewielka uliczka odchodząca od ulicy Warszawskiej w kierunku dzielnicy Skorupy. Uliczka jest niewielka lecz zasługi Stanisława Bukowskiego dla Białegostoku są ogromne.

Ludwik Łazarz Zamenhof – twórca liqvo internacia urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku. Ludwik wychowywał się w atmosferze wielonarodowościowej i wielokulturowej wśród Polaków, Rosjan Żydów i Niemców.