Dziś jest: środa 17 lipiec 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Legenda o powstaniu Białegostoku

Legenda o powstaniu Białegostoku związana jest z rzeką Białą i postacią litewskiego księcia Giedymina, który rządził Litwą w latach 1316-1341. Gdyby wierzyć legendzie powstanie osady w miejscu gdzie dziś wyrosło piękne miasto przypadałoby na 1320 r. Książę Giedymin, to dla Litwinów wielka historyczna postać, uważany jest za twórcę potęgi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Gedymin to dziadek późniejszego króla Polski Władysław Jagiełły. Ale do rzeczy co ma wspólnego Gedymin z naszym miastem, otóż jak głosi legenda było to tak:
Pewnego dnia Książę litewski książę Gedymin polując w rozległej Puszczy Bielskiej zapędził się za turem czy też jeleniem na jej północno-wschodni skraj, aż hen w pobliże granicy z Mazowszem. Wieczór już zapadł, gdy wreszcie dopadł zwierza nad bezimiennym strumieniem. Do najbliższego grodu w Surażu był szmat drogi, a w tej bezludnej okolicy nie było nawet dworzyszcza łowieckiego, jakie książęta zakładali ku swej wygodzie tam gdzie zwykli polować. Nic dziwnego zresztą, ziemie te od niedawna należały do Litwy, a choć możnowładcy domagali się, by je na zawsze zatrzymać. Książe nie był pewien, czy za parę lat znów nie wrócą pod władanie Mazowsza, wiec musiał spędzić noc w naprędce skleconym szałasie. Zabrali się więc żwawo osocznicy do roboty i rychło na jednym pagórków stanął książęcy namiot. Podczas, gdy strzelcy zajęci byli ćwiartowaniem ubitej zwierzyny, książę odpoczywał nad strumieniem. Był dosyć wartki i w przeciwieństwie do innych rzek i strumieni w tej części puszczy – niesamowicie czysty. Pewnie, dlatego, że dno miał piaszczyste i nie płynął jak inne rzeki wśród torfowisk.
„Czysty, biały stok” powiedział książę – można by nad nim zbudować dwór myśliwski. Woli książęcej stało się zadość. Wkrótce nad strumieniem wybudowano dwór, potem przy dworze powstała osada o nazwie Biały Stok.
Tyle mówi legenda. Brak jest jednak jakichkolwiek zapisów z tego okresu i lat późniejszych źródeł pisanych. W dokumentach pisanych nazwa Białystok pojawi się dopiero w 1514 roku, co wcale nie znaczy, że tereny te nie były zamieszkałe wcześniej. O tym może świadczyć fakt, iż najstarsze ślady znalezione na terenie miasta pochodzą z czasów neolitu z epoki kamiennej.

Opracował: Bożenna Kalinowska – przewodnik miejski