Dziś jest: poniedziałek 19 sierpień 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Rynek 8, 16-060 Zabłudów

tel./fax: 85 718 84 43

e-mail: biuro@moak-zabludow.pl / moak@o2.pl
www: www.moak-zabludow.pl

Placówki i świetlice

Wiejski Dom Kultury w Rafałówce
16-060 Zabłudów, Rafałówka 63
tel. 85 717 71 33

Wiejski Dom Kultury w Rybołach
16-060 Zabłudów, Ryboły 129
tel. 85 717 87 33

Wiejski Dom Kultury w Krynickich
16-060 Zabłudów, Krynickie 55
tel./fax 85 718 84 43

Świetlica Wiejska w Halickich
15-594 Białystok, Halickie 3
tel. 85 741 93 29

e-mail: halickie@gmail.com

Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie jest samorządową instytucją, realizującą zadania własne gminy Zabłudów w zakresie kultury. Podstawowym celem MOAK w Zabłudowie jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców, upowszechnianie wiedzy i nauki, wychowanie przez sztukę a także organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej.

MOAK w Zabłudowie swe zadania realizuje poprzez organizowanie różnorodnych form zespołowego uczestnictwa w kulturze, imprez kulturalnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, stałych form zainteresowań oraz sekcji artystycznych. Ośrodek swą działalność prowadzi poprzez organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw oraz imprez plenerowych, prowadzenie klubów, zespołów, sekcji zainteresowań, ognisk pracy artystycznej jak i także prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, impresariatu artystycznego usług plastycznych i reklamowych, świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali i sprzętu, prowadzenie sprzedaży giełdowej, detalicznej i antykwarycznej dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego, organizowanie imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych.