Dziś jest: poniedziałek 19 sierpień 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Warszawska 37, 15-062 Białystok
tel. 85 74 82 119, kom. 509 336 878

e-mail: muzeum.historyczne@muzeum.bialystok.pl

Wystawy stałe:

Ekspozycja pokazuje, jak mieszkali na początku XX wieku bogaci białostoczanie. Na parterze trzy pokoje, położone od frontu i rozmieszczone w amfiladzie, stanowiły reprezentacyjną część mieszkania. Dlatego urządzone w nich zostały salony i jadalnia. Pomieszczeniom w głębi kamienicy nadano charakter prywatny.

Wystawa nawiązuje do życia kulturalnego w Białymstoku w latach międzywojennych. Autorami prezentowanych obrazów są malarze tworzący w naszym mieście na przestrzeni 20 lat niepodległej Polski: Józef Blicharski, Eugeniusz Marcin Kazimirowski, Czesław Sadowski i Józef Jan Zimmerman.

Na makiecie o wymiarach 5m x 3,5 m prezentowany jest Białystok w okresie największego rozkwitu w II poł. XVIII wieku, kiedy zyskał renomę jednej z najpiękniejszych siedzib magnackich w ówczesnej Polsce, wzbudzającej podziw nie tylko rodaków, ale i cudzoziemców.

Słynny, białostocki Hotel Ritz otwarto tuż przed Wielką Wojną, w 1913 r. Strawiony przez płomienie w czasie drugiej wojny światowej, ostatecznie zniknął z panoramy miasta wkrótce po zakończeniu działań wojennych. W Muzeum Historycznym prezentowana jest makieta budowli, która przez trzy dekady pełniła rolę jednej z wizytówek miasta.