Dziś jest: poniedziałek 16 wrzesień 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Narew

To teren najdawniejszego osadnictwa o czym świadczą odkryte w trakcie badań archeologicznych kurhany i grodziska. Miasto zostało założone przy przeprawie przez rzekę Narew na szlaku handlowym z Mazowsza do Wilna i dalej do Moskwy. Założycielem miasta był Olbracht Gasztołd polecenia króla Zygmunta na prawie magdeburskim. Przywilej nadania praw miejskich w 1529 r. był dwukrotnie potwierdzany przez kolejnych władców Zygmunta Augusta i Stefana Batorego. W XVI wieku był tu kościół ,cerkiew oraz szkoła Dzięki dogodnemu położeniu i przywilejom królewskim rozwijał się w mieście handel i rzemiosło. Rozwój miasta zahamowały na dobre wojny szwedzkie (Narew była miejscem walk wojsk szwedzkich z wiernymi królowi Janowi Kazimierzowi chorągwiami Pawła Sapiehy) oraz zarządzona w latach późniejszych przez króla Stanisława Augusta ochrona puszczy wprowadzająca ograniczenie pozyskiwania drewna .W czasie przynależności do zaboru rosyjskiego Narew i okolice znane były z licznych plantacji chmielu. Niestety jeszcze w okresie międzywojennym upadek gospodarczy spowodował w 1934 r. utratę praw miejskich. Dziś niewielka wieś gminna ze swoimi zabytkami sakralnymi przypomina o dawnej świetności i ludziach ,którzy ją tworzyli.

Więcej

Zabytki które dotrwały do naszych czasów to drewniany kościół pw. Najświętszej Marii Panny, który skupia parafian katolickich z ponad 80 okolicznych wsi i osad. Tak duży teren należący do parafii związany jest z faktem ,iż zdecydowana większość tego ternu stanowią wyznawcy prawosławia. Warto wejść do środka, aby zachwycić się barokowym wystrojem. Do najcenniejszych elementów wystroju należy obraz Ukrzyżowanie z XVI wieku, zwraca również uwagę wystrój malarski i rzeźbiarski z XVIII wieku. W sąsiedztwie świątyni pochodzące z tego samego okresu dzwonnica i dom parafialny.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej (1920) kościół został podziurawiony pociskami. Podobna sytuacja zdarzyła się w czasie II wojny światowej w 1944 roku, kiedy kościół został uszkodzony przez ostrzał artyleryjski wycofujących się wojsk niemieckich.

Jest możliwość zwiedzenia kościoła w dni powszednie od godz. 9 00-16 00 po uprzednim uzgodnieniu z obecnym proboszczem Zbigniewem Niemyjskim tel. 085- 681 60 43.

Historia parafii prawosławnej w Narwi sięga początku XVI wieku kiedy to ufundowana została pierwsza cerkiew w Narwi, jednak zachowane źródła nie pozwalają jednoznacznie określić fundatora świątyni. Pierwsza wzmianka źródłowa o istnieniu ruskiej cerkwi w Narwi pochodzi z rejestru pomiary włócznej z 1560 roku. Natomiast pierwszy zachowany opis cerkwi pochodzi z 1772 roku. Obecna niebieska cerkiew parafialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowana została w latach 1882-1885. Wnętrze cerkwi jest efektem obudowy po wielkim pożarze jaki ogarnął cerkiew 1990 r. Pomimo to warto je obejrzeć bo swoim wystrojem zachwyca każdego komu uda się do niej wejść.

Opracował: Bożenna Kalinowska – przewodnik miejski