Dziś jest: poniedziałek 16 wrzesień 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Puszcza Knyszyńska położona jest w Polsce północno-wschodniej na terenie województwa podlaskiego. Jest jednym z ostatnich w Europie rejonem o stosunkowo mało skażonej przyrodzie. Jest jednocześnie jednym z największych zwartych kompleksów leśnych w kraju. Puszcza Knyszyńska jest dużym kompleksem leśnym z dominującymi lasami iglastymi. O odmienności tego obszaru od innych regionów Polski niżowej świadczy znaczący udział świerka pospolitego. Natomiast prawdziwą wizytówką puszczy jest sosna ekotypu supraskiego, zwana również masztową.

Puszcza Knyszyńska charakteryzuje się również dużą ilością strumieni i niewielkich rzek, a także źródlisk i wysięków. Największe rzeki to: Supraśl i Nietupa. Puszcza stanowi odwieczną ostoję zwierzyny gdzie obok łosia, jelenia, sarny, dzika, borsuka, bobra, występują tak rzadkie gatunki takie jak: ryś, wilki, żubr. Osobliwością Puszczy Knyszyńskiej jest malownicza, urozmaicona rzeźba terenu. Najwyższym wyniesieniem jest Góra Św. Jana osiągająca wysokość 214 m n.p.m., znajdująca się ok 1 km na północ od miejscowości Królowy Most.

Rejon Puszczy Knyszyńskiej objęty jest skuteczną formą ochrony przyrody. Jedną z nich jest utworzenie w 1988 roku Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Oprócz tego na terenie Puszczy Knyszyńskiej utworzonych zostało 21 rezerwatów przyrody.

Puszcza Knyszyńska stanowi doskonałe miejsce wypoczynku. W Parku wytyczonych jest sporo szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych. Na szlakach puszczańskich można napotkać liczne stare drzewa z zawieszonymi kapliczkami, pochodzącymi sprzed wielu dziesiątek lat. Dzięki nim, część okazałych drzew, reliktów puszczańskich, nie została wycięta. Średni wiek drzewostanów wynosi 50-60 lat. Najstarszym drzewem w Puszczy Knyszyńskiej jest dąb szypułkowy. Jego wiek szacuje się na ok. 470 lat. Rośnie on na nadrzecznej łące niedaleko wsi Dworzysk. Najgrubsza  jest lipa w Suchym Hrudzie, której obwód mierzony na wys. 130 cm wynosi ponad 720 cm.

Aby nie zagrozić wrażliwym walorom Puszczy Knyszyńskiej stworzona została infrastruktura turystyczna, na którą składają się liczne szlaki turystyczne, punkty widokowe, wiaty, ławki oraz znaki informacyjne. Bogata infrastruktura turystyczna pozwala na zapoznanie się z piękną przyrodą Puszczy w sposób atrakcyjny i bezpieczny. Obcowanie z przyrodą to nie tylko przyjemność. Coraz częściej odnalezienie własnego miejsca w świecie przyrody pozwala na odstresowanie się, przezwyciężenie problemów, a także stymuluje do kreatywnego działania. Turysta z każdą kolejną wizytą odkrywa wartości Puszczy Knyszyńskiej na nowo i zgłębia jej kolejne tajemnice. Puszcza Knyszyńska zaprasza do odkrywania natury o każdej porze roku.