Dziś jest: poniedziałek 19 sierpień 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Biebrzański Park Narodowy to największy Park Narodowy w Polsce i jeden z większych w Europie pod względem obszaru. Położony jest w Polsce północno-wschodniej pomiędzy Łomżą i Augustowem. Ochroną objęta jest prawie cała rzeka Biebrza wraz z doliną od źródeł aż do ujścia do Narwi. Park został utworzony w 1993 roku. Celem Parku jest ochrona rozległych torfowisk Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich o łącznej powierzchni 59.223 ha. Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina mającej charakter naturalny rzeki Biebrzy. Wzdłuż silnie meandrującej rzeki Biebrzy znajduje się największy zespół torfowisk w Polsce, zwanych Bagnami Biebrzańskimi. Tworzą one unikatową mozaikę siedlisk mokradłowych, na których zachowały się rzadkie gatunki roślin, ptaków i zwierząt. Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych.

Biebrzański Park Narodowy zachęca do odkrywania przyrody poprzez udostępnienie szlaków turystycznych. Na terenie Parku wyznaczono 457,5 km szlaków, w tym szlaki kajakowe, rowerowe, piesze, konne oraz ścieżki edukacyjne. Na szlakach turystom dostępne są liczne wieże, punkty i platformy widokowe oraz kładki i wiaty turystyczne.

Jeden z najcenniejszych obiektów zabytkowych na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego to Twierdza Osowiec. Została ona zbudowana w drugiej połowie XIX wieku jako typowa twierdza zaporowa. Wzniesiono ją na jedynej przeprawie przez bagna biebrzańskie, na dwukilometrowym zwężeniu doliny Biebrzy. Składała się ona z 4 fortów: fort 1 (Centralny), fort 2 (Zarzeczny), fort 3 (Szwedzki) oraz fort 4 (Nowy). Obecnie tylko dwa z nich są w stanie używalności – Fort Centralny i Fort Szwedzki. Pozostałe forty zostały zniszczone podczas działań wojennych. Na terenie fortu 1 (Centralnego) zostało otwarte Muzeum Twierdzy Osowiec. Kolejnym cennym zabytkiem na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego jest Kanał Augustowski (1824-1839), który przebiega tu w pobliżu miejscowości Polkowo i Dębowo. Śluza w Dębowie (1826 – 1827) umożliwia wpłynięcie z rzeki Biebrzy do Kanału.

Biebrzański Park Narodowy jest dostępny nie tylko zapalonym miłośnikom przyrody. Warto tu się wybrać z rodziną i dziećmi i poznawać piękno i niebywały urok biebrzańskiego krajobrazu.