Dziś jest: wtorek 24 maja 2022 temp. dziś:oC
jutro: oC
Księga gości

PENTOWO – Europejska Wieś Bociania

Nieopodal Tykocina w województwie Podlaskim, znajduje się maleńka miejscowość o nazwie Pentowo. Składa się ona zaledwie z jednego gospodarstwa, w skład którego wchodzi malowniczy dworek szlachecki z budynkami gospodarczymi, będący od ponad stu lat własnością jednej i tej samej rodziny Głównymi gospodarzami i mieszkańcami wsi są jednak bociany. W Pentowie można się doliczyć ponad około 20 gniazd znajdujących praktycznie na niewielkim terenie. Jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie bocianich gniazd jest zdecydowanie więcej niż gospodarstw domowych.

Dzięki dwóm wieżom powstałym na terenie Pentowa miłośnicy przyrody mogą obserwować zarówno żerowiska bocianie, jak i ich gniazda. Dodatkową atrakcją jest „Bociania Galeria”, która oferuje pamiątki, pocztówki i wydawnictwa przyrodnicze. Dzięki występowaniu tutaj jednej z największych w Polsce kolonii bociana białego, miejsce to stało się atrakcyjnym terenem zarówno przyrodniczym, jak i edukacyjnym.

Nomen omen atrakcyjność wsi znacznie wzrosła po ogromnej wichurze w 1991 roku, gdy na połamanych przez wiatr drzewach bociany zaczęły budować swoje gniazda. Większość z nich miała jednak zbyt słabe umocowania i po niedługim czasie zaczęła się rozsypywać. Dzięki pomocy i wsparciu finansowemu Polskiego Towarzystwo Ochrony Ptaków gniazda udało się odrestaurować, a z roku na rok ich liczba jest coraz większa. Uroku dodaje niezwykłe położenie wsi nad malowniczymi rozlewiskami rzeki Narwi. Bliskie sąsiedztwo bagien i zakoli rzecznych obfituje w duże zasoby pokarmowe. To dodatkowo sprawia, że liczne tutejsze rodziny bocianie nie mają problemów z wyżywieniem.

Ze względu na dużą liczebność bocianów białych na terenie Pentowa, w 2001 roku niemiecka Fundacja Europejskiego Dziedzictwa Przyrody EURONATUR przyznała wsi zaszczytny tytuł „Europejskiej Wsi Bocianiej”. Wyróżnienie to jest przyznawane od 1994 roku, a w każdym kraju może je otrzymać tylko jedno wyróżnione miejsce.

Opracował: Bożenna Kalinowska – przewodnik miejski