Dziś jest: środa 17 lipiec 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Skit koło Narwi w Ordynkach

Nieopodal Narwi w Ordynkach znajduje się pustelnia, której powstanie związane jest z objawieniem jakiego doznał w tym miejscu na początku XVI wieku książę Iwan Wiśniowiecki. Jeżeli chcemy pomóc naszemu zdrowiu i skołatanym nerwom w sposób niekonwencjonalny, warto odwiedzić to miejsce jak powiadają niektórzy magiczne.

Powstanie pustelni świętych Antoniego i Teodozego Pieczerskich nawiązuje do dziejów monasteru Wniebowstąpienia Pańskiego w Puszczy Błudowskiej. W 1518 r. książę Iwan Michałowicz Wiśniowiecki, przeprawiając się tratwą przez rzekę Narew w drodze do Wilna, zobaczył światło przed ikoną św. Antoniego Pieczerskiego. Widząc w tym znak Boży, książę ufundował w pobliżu przeprawy przez rzekę Narew kaplicę drewnianą.. Wydarzenie to prawdopodobnie miało miejsce w pobliżu ujścia Olszanicy do Narwi, nieopodal grodziska nazywanego Kudok, porośniętego starymi dębami. Monaster Wniebowstąpienia Pańskiego powstał na obszarze dawnej Puszczy Błudowskiej, która stykała się w pobliżu wsi Odrynki z Puszczą Lacką. 8 czerwca 1574 r., Fiodor Massalski, marszałek grodzieński, ufundował na obszarze, na którym książę Iwan Michałowicz Wiśniowiecki w 1518 r. spotkał cudowną ikonę Antoniego Pieczerskiego, jako ówczesny przełożony monasteru supraskiego, wybudował kaplicę, która stała się początkiem pustelniczej wspólnoty zakonnej.

Obecnie, wzorem mnichów Ławry supraskiej z XVI wieku, tradycję życia monastycznego nad rzeką Narwią odbudowuje archimandryta Gabriel (Giba). Od wielu już lat o. Gabriel zajmuje się ziołolecznictwem. Jego przygoda z naturą i leczniczymi właściwościami roślin zaczęła się we wczesnej młodości i jako wielka pasja przetrwała do dziś. Kiedy został mnichem okazało się, że wiedzę którą posiada może z powodzeniem wykorzystać w niesieniu pomocy ludziom.

Opracował: Bożenna Kalinowska – przewodnik miejski