Dziś jest: czwartek 17 październik 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

 

Podlasie to taki region który, jak żaden inny obfituje w bezmiar walorów przyrodniczych. Wspaniałe i niepowtarzalne walory przyrodnicze to cecha charakterystyczna tego regionu.

Planując pobyt na Podlasiu chcemy, aby wspaniała przyroda jaką oferuje Podlasie była jedną z podstawowych zachęt do odwiedzenia gościnnej ziemi podlaskiej.

Od zarania dziejów wiadomo, że przyroda i naturalne środowisko było i jest nieodzownym elementem ludzkiej egzystencji. W swojej powieści „Chłopi” Władysław Reymont wspaniale nakreślił rolę natury w życiu człowieka. Główny bohater Maciej Boryna doskonale wiedział, że jego praca, życie musi współgrać z rytmem ziemi i jest podporządkowane zmianom, tak jak podporządkowuje się otaczająca go przyroda w zależności od pór roku.

To otaczająca przyroda od zawsze pomagała człowiekowi przetrwać najtrudniejsze chwile, stanowiła schronienie i żywiła. Dziś przyroda stanowi ukojenie i odpoczynek dla tych którzy kochają przyrodę i dla tych, którzy pragną choć na chwilę uciec od zgiełku wielkomiejskiego i szybkiego tempa życia. Współczesna cywilizacja czasami zapomina o znaczeniu przyrody dla człowieka, że w jej obliczu jest on maleńką istotą winną zachować pełną pokorę wobec niej.

Działalność władz państwowych w celu ochrony przyrody polega m.in. na tworzeniu Parków Narodowych i Parków Krajobrazowych.

Parki narodowe są tworzone na obszarach wyróżniających się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, celem zachowania występujących na danym terenie różnorodności biologicznych, zasobów, wytworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych.

Warto w tym miejscu nadmienić, że polskie parki narodowe zajmują niewielki obszar naszego kraju. Ich powierzchnia stanowi zaledwie 1% terytorium Polski.

Natomiast jeżeli chodzi o statystki województwa podlaskiego to ok.20% jego powierzchni zajmują chronione tereny zielone. W jego granicach znajdują się aż 4 spośród 23 w kraju Parki Narodowe w tym najstarszy, czyli Białowieski Park Narodowy i największy pod względem chronionego obszaru Biebrzański Park Narodowy. Na terenie województwa znajduje się również Polska „Amazonia” bo tak nazywane są zakola rzeki Narwi w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego i urokliwy zakątek jakim jest teren chroniony pod nazwą Wigierskiego Parku Narodowego. Oprócz Parków Narodowych ziemia podlaska może poszczycić się sporymi kompleksami Parków Krajobrazowych takimi jak np. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Suwalski Park Krajobrazowy i duży teren leśny Puszczy Augustowskiej.