Dziś jest: czwartek 17 październik 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

W odległości ok. 30 km od Białegostoku leży Tykocin. Blisko 600-letnie miasto Tykocin jest najstarszym i najpiękniejszym zespołem urbanistycznym historycznego Podlasia. W naszych czasach zyskał miano perły baroku.

Tykocin posiada zachowany w niezmiennym od ponad stu lat stanie układ przestrzenny.

Zabudowa Tykocina ma charakter małomiasteczkowy. Zachowane historyczne budynki są w większości drewniane. Na zachód od głównego rynku zabudowa jest bardziej zagęszczona, posesje są mniejsze i znajdują się przy nich małe ogródki. Równolegle do rzeki Narwi ciągnie się zespół dworków, dawniej stanowiących własność okolicznej szlachty. Dworkom niegdyś towarzyszyły spichlerze, skąd spławiano zboże do Gdańska. Z przełomu XVIII i XIX w. Zachowały się domy nr 4, 6, 8, 10 i 12. Na wschód od Kościoła przestrzeń Tykocina ma cechy krajobrazu wiejskiego. Za stojącymi przy głównej ulicy domami mieszczańskimi ciągną się w kierunku południowym ogrody.

 

Plac Czarneckiego, pomnik Stefana Czarneckiego

Szczególnym zabytkiem jest urbanistyczny Plac Czarneckiego w kształcie trapezu. Pochodzi z okresu lokacji miasta w 1425 r, został przekształcony w XVIII w. w kompozycję barokową. Ta część Tykocina posiada szczególna wartość artystyczną jako kompozycja urbanistyczno – architektoniczna. Na placu stoi wykuta z kamienia postać Stefana Czarneckiego – jednego z właścicieli Tykocina. Pomnik wykonany został w latach 1761-1763. Kompozycja rynku w Tykocinie z dominacją bryły kościoła w jednej pierzei i usytuowanym centralnie monumentem Czarnieckiego, stanowi także pierwszy w Polsce przykład zorganizowania przestrzeni miejskiej przez pomnik.

Alumnat

Jednym z ciekawszych zabytków miasta jest późnorenesansowy Alumnat wojskowy z 1633-1645 r. Ufundowany przez starostę tykocińskiego Krzysztofa Wiesiołowskiego w poł. XVII w. dom wojskowy, który przetrwał do dziś. Był to pierwszy w Polsce państwowy dom dla żołnierzy weteranów wojennych. Obiekt ten jest zbudowany na planie czworoboku i posiada wewnętrzny dziedziniec.

Kościół pw. Św. Trójcy

W centrum Tykocina odnajdziemy perłę baroku – zespół kościelny pw. Św. Trójcy, który został wybudowany w latach 1742-1750 z fundacji hetmana Jana Klemensa Branickiego. Wnętrze kościoła składa się z trzech naw, ściany są ozdobione polichromią, zaś ołtarz główny pięknie pozłacany. Za kościołem znajduje się plebania z lat 1748-1750 – dawniej klasztor Księży Misjonarzy prowadzących parafię.

Wielka Synagoga

Wzniesiona na miejscu starej drewnianej bożnicy w 1642 r. Budynek został wzniesiony na planie prostokąta w typie bożnicy dziewięciopolowej.  W jej centralnym punkcie znajduje się bima (kazalnica) kaplicowa. Głównym pomieszczeniem jest Sala Wielka, która była miejscem nabożeństw dla mężczyzn powyżej 13-go roku życia, zaś w parterowych przybudówkach mieściły się oddziały dla kobiet. Główna sala modlitewna ma wysokość 9 metrów. Centrum Sali Wielkiej stanowi bima miejsce w kształcie kwadratu z filarami, balustradą i baldachimem. Bima jest swego rodzaju amboną, z której odczytywana jest Tora – święta księga judaizmu. Na ścianie wschodniej usytuowany jest Aron Hakodesz – miejsce przechowywanie zwoju Tory. Obecnie w budynku barokowej synagogi mieści się Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Główne kolekcje Muzeum w Tykocinie, obrazujące historię i kulturę miasta i jego okolicy, powstawały w latach 70., 80. i 90. XX w.. Wśród nich wyróżniają się szczególnie: kolekcja judaistyczna, zbiory zabytków aptekarstwa, zbiory wyposażenia domów od końca XIX w. do II wojny światowej, kolekcja archiwów rodzinnych, dokumentująca dzieje kilku tykocińskich rodzin.

Mała Synagoga

Mała Synagoga, tzw. Dom Talmudyczny – wzniesiona w latach 1772-1798 – znajduje się na zachód od Wielkiej Synagogi. Budynek został zniszczony w okresie drugiej wojny światowej. Odbudowano go w latach siedemdziesiątych. Obecnie gmach Małej Synagogi wykorzystywany jest przez Muzeum w Tykocinie, mieści się w nim między innymi stała wystawa poświęcona Zygmuntowi Glogerowi i martyrologii mieszkańców Tykocina w latach II wojny światowej. W piwnicy budynku działa restauracja „Tejsza”, serwująca potrawy kuchni żydowskiej.

Zamek w Tykocinie

Zamek króla Zygmunta II Augusta znajduje się na północnym brzegu Narwi. Podstawą zamku była drewniana warowania z początku XIV w. Zamek w Tykocinie został zrekonstruowany na funfamentach XVI-wiecznego zamku królewskiego Króla Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego Zygmunta Augusta. Za jego panowania zamek stanowił rezydencję królewską z arsenałem konnym, skarbcem i biblioteką. Rekonstrukcja bryły została przeprowadzona na podstawie danych archeologicznych i źródeł historycznych. Obecnie w zamku mieści się centrum hotelowo-turystyczne. Odbywają się tu cykliczne imprezy, możliwe jest zwiedzanie obiektu z przewodnikiem oraz zapoznanie się z historią zamku dzięki wystawie znajdującej się w podpiwniczeniu zamku.

 

Źródło:

Informator turystyczny „Atrakcje Powiatu Białostockiego” wydany przez Powiat Białostocki

http://www.muzeum.bialystok.pl/s,muzeum-w-tykocinie,47.html

http://www.um.tykocin.wrotapodlasia.pl/