Dziś jest: czwartek 17 październik 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

Narwiański Park Narodowy – (Polska Amazonia)

Park został utworzony w 1996 roku w miejscu Narwiańskiego Parku Krajobrazowego a jego symbolem jest  błotniak stawowy. Najważniejszym walorem przyrodniczym i krajobrazowym jest bagienna dolina rzeki Narew z wieloma korytami, która tworzy rozlewiska przypominające jeziora.

Podobny bieg rzeki ma tylko Amazonka i Kongo a w skali Europy taki typ krajobrazu jest unikatowy. Dlatego też ten obszar został objęty przez państwo najwyższą formą ochrony i bywa nazywany ,,polską Amazonią” . Porównanie to jest jak najbardziej adekwatne ponieważ na obszarze tym występuje silne rozczłonkowanie się rzeki na wiele koryt, starorzeczy i rozlewisk oraz bogactwo fauny i flory. Łączna powierzchnia parku wynosi 7 350 ha. Park leży w województwie podlaskim  w powiatach : wysokomazowieckim (gminy Sokoły i Kobylin Borzymy) i białostockim: (gminy: Łapy, Turośń Kościelna, Suraż, Tykocin i Choroszcz). Natomiast siedziba dyrekcji parku znajduje się w dworku w Kurowie.

Fauna-w dolinie Narwi występują 203. gatunki ptaków w tym 28. zagrożonych w skali światowej. W parku zachowały się naturalne,  nie zmienione przez postęp cywilizacyjny bagna. Narwiański Park Narodowy to ostoja lęgowa ptaków wodno-błotnych o znaczeniu Europejskim. Niektóre z nich mają na jego terenie swoje jedyne w Europie środowisko lęgowe. To przede wszystkim teren lęgowy ptaków zagrożonych wyginięciem takich jak bielik, derkacz i wodniczka. Tereny Narwi są ostoją ptaków wodno – błotnych takich jak : kaczki świstun i rożeniec, bataliony, błotniaki łąkowe, dubelty, kuliki wielkie, kropiatki, błotniczki, bąki i zielonki a także zagrożone  wyginięciem – bielik, derkacz i wodniczki. Stałymi mieszkańcami rozlewisk i gradów Doliny Narwi jest 34 gatunki ssaków. Wśród nich można spotkać łosia nazywanego królem bagien, wydrę ,piżmaka, jenota, norkę, łasicę i wiele innych . Nowym gatunkiem, który na dobre zadomowił się na terenach narwiańskich jest norka amerykańska. Gatunek ten pochodzi od osobników, które uciekły z prywatnych hodowli i całkiem nieźle sobie radzi w stanie dzikim.

Flora –lista gatunków roślin występujących w Dolinie Narwi jest niezwykle bogata. Na bagnach i terenach zabagnionych występuje ponad 200 gatunków roślin naczyniowych w tym aż 22 gatunki turzyc i traw. Najczęstszymi roślinami są szuwary turzycowe i szuwary trzcinowe, różnorodna roślinność wodna. Pomimo wieloletnich badań ani lista ptaków ani lista występujących roślin nie jest jeszcze zamknięta, ponieważ nie wszystkie zostały zidentyfikowane i   opisane.

Na całym obszarze parku znajduje się również wiele zabytków ludowego budownictwa: drewnianego – można tu jeszcze spotkać chaty kryte strzechą, wiatraki, kapliczki i inne zabudowania przywołujące wspomnienie czasów minionych.