Dziś jest: wtorek 24 maja 2022 temp. dziś:oC
jutro: oC
Księga gości
Ideą przewodnią XI edycji jest relacja pomiędzy tradycją a kreatywnością w Wykonawstwie Historycznie Poinformowanym, a także w samej stylistyce XVI, XVII i XVIII wieku. Tytuł edycji – “Archetyp, idiom i eksperyment” – proponuje spojrzenie na muzykę dawną poprzez pryzmat trzech kategorii:
archetypów obecnych w odniesieniach literackich inspirujących tematykę kompozycji,
idiomów kształtujących formy muzyczne oraz stylistykę poszczególnych instrumentów ,
eksperymentu – kategorii niezbędnej w znajdowaniu nowych środków wyrazu, technik kompozytorskich i kryteriów estetycznych, ale także w samym procesie rekonstrukcji dawnych praktyk wykonawczych.
Program na stronie organizatora:
http://galeriaslendzinskich.pl/index.php?id=118