Dziś jest: poniedziałek 16 wrzesień 2019 temp. dziś: oC
jutro: oC
Księga gości

                     Zwierki

zwierki

Nazwa Zwierki pochodzi z języka rosyjskiego zwier czyli zwierzę. Wieś leży w pobliżu bagien z których swój początek biorą dwie rzeczki Turoślanka i Czaplinianka. Dawniej była to typowa ulicówka z chatami po obu stronach drogi szczytami w kierunku drogi. Od końca XVI wieku wieś należała do Radziwiłłów. W czasie marszu Napoleona na Moskwę w okolicy Zwierek w 1812 r. została stoczona bitwa wojsk napoleońskich z wojskami rosyjskimi.

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. miała miejsce w okolicy Zwierek bitwa podczas, której zginął dowódca wojsk niemieckich.

Zbyt wielu zbytkowych zabudowań nie ma we wsi ponieważ w 1901 roku prawie cała wieś spłonęła Obudowa wsi była możliwa dzięki dobroczynności dziedzica z pobliskiej Majówki Mikołaja Kawelina, który pozwolił wycinać drzewa ze swoich lasów.

Ze wsią związana jest historia Św. Gabriela najbardziej czczonego świętego na tym terenie. Według przekazów ludowych ciało 6 letniego chłopca noszące ślady tortur znaleziono w 1690 r. po 9 dniach na łące w pobliżu wsi. Stwierdzono, że pomimo upływu czasu ciało nie ulegało rozkładowi. Trumna ze zwłokami najpierw 30 lat spoczywała w ziemi potem po epidemii zarazy w 1720 roku została umieszczona w cerkwi. Przez lata trumna wędrowała, aż dotarła w 1992 r. jako relikwie do cerkwi Św. Mikołaja w Białymstoku. Święty Gabriel jest przedmiotem szczególnego kultu i adoracji nie tlko ze strony wyznawców prawosławia ale i również ludności katolickiej.

Więcej

Warto tu przytoczyć historie żywota Św. Gabiela Zabłudowkiego . Gabriel urodził się 22 marca 1684 roku w Zwierkach. Kiedy rodziców nie było w domu w tym czasie dzierżawca wsi – nijaki Szutko – porwał łatwowiernego chłopca z domu. Gabriel został poddany strasznym torturom i z powodu upływu krwi dziecko zmarło w wielkich męczarniach. Winowajca, pragnąc ukryć swoje przestępstwo, wyrzucił ciało chłopca na skraju lasu, niedaleko jego rodzinnej wsi – miał nadzieję, że nieboszczyka rozszarpią dzikie zwierzęta i tym samym zniknie ślad jego potwornej zbrodni. Po 9-ciu dniach od śmierci znaleziono zwłoki chłopca. Mimo upływu czasu na ciele nie zauważono procesów rozkładu. Ciało otaczała sfora psów, która strzegła je przed drapieżnym ptactwem i dzikimi zwierzętami. Gabriela pochowano na cmentarzu nieopodal cerkwi w Zwierkach. Przez ok. 30 lat jego zwłoki spoczywały w ziemi. W 1720 roku w okolicy Zwierek szalała epidemia. Na wiejskim cmentarzu obok miejsca pochówku Gabriela często grzebano i inne zmarłe dzieci – w ten sposób czczono męczeńską śmierć jeszcze nie kanonizowanego świętego. Podczas jednego z takich pogrzebów naruszono grób św. Młodzieńca. Okazało się wówczas, że ciało Męczennika, mimo długiego przebywania w ziemi, nie uległo rozkładowi. Z odkryciem relikwii mieszkańcy Zwierek zaczęli łączyć fakt ustania epidemii na ich terenie. Ciało Gabriela uroczyście przeniesiono do cerkwi w Zwierkach i umieszczono w podziemnej krypcie świątyni. 26 lat później, w 1746 roku, drewniana cerkiew w Zwierkach doszczętnie spłonęła, jednak ciało św. Gabriela ocalało. Ogień częściowo opalił jedynie rączkę. Relikwie przeniesiono do klasztoru Zaśnięcia NMP w Zabłudowie i umieszczono w prezbiterium głównej świątyni. Tutaj zanotowano nowe cudo: opalona rączka zagoiła się i na nowo pokryła skórą. Na skutek trudnej sytuacji monasteru w Zabłudowie w 1755 roku relikwie zostały przeniesione do klasztoru Świętej Trójcy w Słucku (obecnie na Białorusi). W 100-ną rocznicę ich odkrycia – w 1820 roku – kanonizowano „małego” Męczennika. W zawierusze rewolucji październikowej pozostałe w Słucku relikwie trafiły do Muzeum Ateizmu w Mińsku, gdzie skatalogowano je na stanie państwowego archiwum. Po napaści III Rzeszy na ZSRR (w 1941 roku) moszczy św. Dziecięcia przewieziono do Grodna. Do 1992 roku przechowywano je w piwnicach miejscowego klasztoru Narodzenia NMP – zamienionego przez władze komunistyczne w magazyny. W dniach 21-22 września 1992 roku moszczy(relikwie) uroczyście przeniesiono z Grodna do soboru św. Mikołaja w Białymstoku. W 1996r. w miejscu gdzie prawdopodobnie znaleziono zwłoki chłopca a pamiątkę tych wydarzeń rozpoczęto budowę nowej cerkwi ,która ukończono po 12 latach budowy.

Opracował: Bożenna Kalinowska – przewodnik miejski