Today is: Wednesday 10 August 2022 temp. today: oC
tomorrow: oC
Księga gości

Władysław Liniarski aka “Mścisław” (1897-1984) came from not very rich family near Włoszczowa, from his early years he found the change of peasants fate in education. In the moment of First World War start he was studying in Teachers Seminar. In 1917 he joined Polish Military Organisation and there his military career started.

One of Białystok Streets was not so long ago named after Stanisław Bukowski. It is a small street coming from Warszawska Street in direction of Skorupy district. Street is rather small but the merits of Stanisław Bukowski for Białystok are enormous, almost at every step we will find his projects

(Polski) Ludwik Łazarz Zamenhof – twórca liqvo internacia urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku. Ludwik wychowywał się w atmosferze wielonarodowościowej i wielokulturowej wśród Polaków, Rosjan Żydów i Niemców.