Today is: Wednesday 10 August 2022 temp. today: oC
tomorrow: oC
Księga gości

July

Podlaskie Muzyczne Spotkania z Naturą „Franciszkada” czyli granie na byle czym – Augustów, Białystok

Organised by: Impresariat Muzyczny Pro Art

Podlachia Culture Octave – International Festival of Music, Art and Folklore – Białystok

Organised by: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

www.oktawa.woak.bialystok.pl

Summer Concerts in Branicki Gardens – Białystok (July/August)

Organised by: Białystok Culture Hub

www.bok.bialystok.pl

Podlachia Cathedral Organ Concerts – Białystok (July/August)

Organised by: Białystok Culture Hub, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP, Białystok Musica Sacra Association

www.bok.bialystok.pl

„Every year in Halickie” – Halickie

Organised by: Świetlica Wiejska w Halickich, Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, Sołtys i rada Sołecka Wsi Halickie

www.moak-zabluduw.pl

Family picnic in Rafałówka

Organised by:: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, Wiejski Dom Kultury w Rafałówce, Szwadron Kawalerii im. Dywizji Kawalerii „ZAZA”, Sołtys i Rada Sołecka Wsi Rafałówka

www.moak-zabludow.pl

August

Old Music Festival of Julitta Sleńdzińska

Organised by: Gallery of Sledziński Family

www.galeriaslendziskich.pl

Ambient Park (15 august)

Organised by: Pogotowie Kulturalno – Społeczne

www.ambientpark.pl

Birthday of Zabłudów (Castle Park in Zabłudów)

Organised by: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłudowie, Urząd Miejski w Zabłudowie, Klub Sportowy RUDNIA Zabłudów

www.moak-zabludow.pl

September

Podlachia Fair of Folk Sculpture, Two warp fabrics and Blacksmithing – Białystok

Organised by: Podlachia Museum in Białystok

www.muzeum.bialystok.pl

Podlachia Long-distance Raid “Zażynek” – Knyszyńska Forest

Organised by: Regional Department PTTK in Białystok, Youth Tourist Club

www.bialystok.pttk.pl, www.zazynek.pl

Culture Festival Rise of Culture – Other dimension – Białystok (August/September)

Organised by: Białystok Culture Hub

www.wschodkultury.eu/bialystok, www.bok.bialystok.pl

Podlachia Bajram Days – Białystok

Organised by: Muslim Religion Union in Poland the Highest Collegium

Original Source Up To Date Festival

Organised by: Pogotowie Kulturalno – Społeczne

www.uptodate.pl

International Contest of Piano Duets in Białystok (Every three years)

Organised by: Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku, Podlachia Opera and Phillharmonic – European Art Centre

www.pianoduo.pl

 Belarussian harvest – Ryboły 

Organised by: Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie, Wiejski Dom Kultury w Rybołach, Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego w Białymstoku